Samtalsterapi, samtalsterapeut i Stockholm. Två händer håller i ett hjärta. Ett rosa draperi och ett glas med rosa och röda blommor i.
Foto Christina Welander Wikström
Ett keramikfat med målat mönster, en virvel. Samtalsterapeut IA Arhusiander. Foto av Christina Welander Wikström

Do more of what makes you happy

Med värme, engagemang och närvaro utforskar vi det som skapar mening i ditt liv.

Längtar du efter förändring i ditt liv?

Ibland blir inte livet riktigt som vi har tänkt oss. Så är det för de flesta av oss. Då kan det vara skönt med ett öra som lyssnar och ett hjärta som känner. Det är samtalsterapi med en samtalsterapeut.

Vi sitter alla i samma existensiella båt. Ibland behöver du hjälp, ibland behöver jag någon som går i mina skor.

”Det är inte svaghet att söka hjälp, det är bara en fin omtanke om sig själv” (säger Göran Gyllenswärd)

Sorg betyder smärta. Vi kan drabbas av olika förluster och förändringar under livet; dödsfall, separation och att livet inte blev som vi hade tänkt oss. En obearbetad förlust kan hindra och blockera oss. Det är viktigt att få sörja.

Sorgbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid förlust. Jag vägleder dig vid åtta tillfällen. Sessionerna är 80 minuter långa.


”Varje djup sorg har en förlorad glädje till föremål

Tappa inte bort denna riktning

Låt inte sorgen glömma sitt ärende

Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få”

Harry Martinson

Genom att sörja bearbetar vi sorg och smärta. Det är en process som kan vara svår att ta sig igenom på egen hand. Ibland behöver vi extra omsorg, tröst och vägledning.


”Den sorg som inte blir till tårar, får andra organ att gråta”

Henry Maudsley

Sorgbearbetning, samtalsterapi med samtalsterapeuten i Stockholm, IA Arhusiander. Ett ljus i ljusstake och kort med tankeväckande ord. Certifierad handledare i sorgbearbetning. Foto av Christina Welander Wikström

Inom ACT acceptance and comittment terapi, som också kallas för tredje vågens KBT (kognitiv beteende terapi) utforskar vi det som redan finns inom var och en.

Den terapeutiska alliansen är viktig. Terapeuten stöttar sin klient att leva ett meningsfullt liv i den livsriktning som klienten önskar. Jag arbetar med upplevelsebaserad övning, mindfulness och rollspel.

Musik är ett inslag i mitt terapeutiska arbete.

Defusion

Våra tankar och känslor kan skapa mycket lidande om vi tror på dem.

Vi kan behöva påminna oss om, att titta på våra tankar, istället för från våra tankar.

Vi kan inte förändra vår livshistoria, vi kan förändrar vilken funktion vår livsberättelse har.

Det är möjligt att ändra perspektiv, både på oss själva och andra, eftersom hjärnan är plastisk.

Acceptans

Steven C Hayes som har skapat ACT, menar att ; ”Acceptans är en i grunden medkännande själv validering, där personen tar emot sina upplevelser i nuet så som de framträder. Acceptans är dock inget mål i sig, utan en strategi för att befrämja meningsfull handling, baserad på egna livsvärden”.

Medveten närvaro/mindfulness

Medveten närvaro innehåller flera moment; tålamod, fokus, koncentration och andning.

Livet rör sig endast i nuet, och det är i nuet vi har möjlighet att göra de förändringar vi önskar.

Bild på karta över ACT Therapy, terapi. ACT Acceptance, KBT. Samtalsterapeut IA Arhusiander.

Jag som kontext

Olika beskrivningar av mitt ”jag”. Jag som innehåll, jag som kontext och jag som process.

Vi fastnar lätt i rigida mönster om hurdana vi är. Och hur andra människor är. Ordet ÄR, är ett verb. Vilken tröst, det betyder att en förändring är möjlig.

Livsvärden

Vad är viktigt i ditt liv och vad gör dig glad?

När vi får kontakt med våra livsvärden och det som är betydelsefullt för oss, får vi kontakt med vår inneboende förstärkare.

Engagemang

Vårt engagemang är kopplat till våra livsvärden. Vi mår bra av att göra det som är i linje med vår livsväg.

Litteraturtips för dig som vill veta mer om ACT

 • Lyckofällan Russ Harris
 • ACT helt enkelt Russ Harris
 • ACT i teori och tillämpning Steven C Hayes, Kirk D Strosahl och Kelly G Wilson
 • Getting unstuck in ACT Russ Harris
 • När livet slår till ACT i svåra stunder Russ Harris
 • FACT Fokuserad ACT Kirk Stroshal, Patricia Robinson och Thomas Gustavsson
 • Advanced ACT Darrah Westrup
 • The mindful and effective employee Paul E Flaxman, Frank W Bond och Fredrik Livheim
 • Get out of your mind and inte your life with teens Louise Hayes, Ann Bailey, Joseph V. Ciarrochi

Annan relevant litteratur för den intresserade

 • Compassionfokuserad terapi Christina Andersson & Sofia Viotti
 • CFT helt enkelt Russell L.Kolts
 • Förlåt och bli fri Barbro Holm Ivarsson
 • Vart du än går är du där Jon KabatZinn
 • Mod att vara sårbar Brené Brown
 • Konsten att leva innerligt Ted Harris och Ann Lagerström
 • I Dantes spår Bonney Gulino Schaub och Richard Schaub
 • Att återerövra sitt liv Jean Jensen
 • Lust Olust Malin Drevstam
 • Öppna upp och släpp taget Adyashanti
 • Flow Mihaly Csikszentmihaly
 • Uppskattande samtalskonst Susanne Bergman & Camilla Blomquist
 • XBT Existentiell beteende terapi Niklas Möller och Isabel Petrini
 • Självmedkänsla Agneta Lagercrantz
 • Metaforer Niklas Törnek
 • Människan är en berättelse Clarence Crafoord
 • Bli den du är Piero Ferrucci
 • Om viljan Roberto Assagioli
 • Dansa mjukt i tillvaron Anna Kåver
 • Olyckliga i paradiset Christian Rück

Litteratur om sorg

 • Sorgbearbetning John W James & Russell Friedman
 • Sorgen en ny början Rainer Haak
 • En bro till framtiden Göran Gyllenswärd
Tulpaner i blå vas, ljus, klassisk jordglob, världsatlast och böcker på ett bord. Samtalsterapeut IA Arhusiander. Foto av Christina Welander Wikström

Kontaktuppgifter

Du är välkommen till min lokal på Södermalm nära Sofia Kyrka. Bor du inte i Stockholm finns möjlighet till samtal via zoom. Jag har tystnadsplikt och regelbunden handledning. Läs mer om min bakgrund som samtalsterpeut och musiker.

Utbildning

Diplomerad samtalsterapeut (Steg 1 psykoterapi) inriktning ACT. Diplomerad samtalscoach psykosyntes. Kurs compassion fokuserad terapi med Paul Gilbert (grundare). Certifierad handledare i Sorgbearbetning. Humanova.